see url Friday 10 August 2018 - Sundowner - Individual Stableford - 9 Holes                  

1. Peter Peté                               - 20

2. Charles van der Merwe           - 18

3. Ben van der Merwe                 - 17

see url Saturday 11 August 2018 - Individual Stableford

1. Mike Button                            - 39

2. Wayne Gellatly                       - 38

3. Grobbies Grobbelaar              - 38

 

Saturday 21 July 2018 - League

Brodie

 TWK1 - 5  vs TWK2 - 1

BBL 

TWK 3  vs Montagu 3

Baklei Liga

TWK 1  vs  Bredasdorp 2

 

"The Dam was at 43,5% full on 13 August 2018."

      

   Dam Level Update